Logowanie

Nieruchomości komunalne

Udostępnij 14-11-2010, Napisał: admin

Nie od dziś wiadomo, że inwestowanie w nieruchomości jest bardziej dochodowe i obarczone mniejszym ryzykiem niż inwestowanie na giełdzie. Dostrzec tą zależność można w szczególności na giełdzie. W dobie największego kryzysu WIG stracił aż 60 punktów procentowych, gdzie spadek wartości m2 wyniósł zaledwie 18%.

Co jednak w przypadku mieszkań komunalnych ? Jeszcze w ubiegłym roku można było wykupić mieszkanie za 10% jego wartości. Średnia wartość m2 to zaledwie 3000 zł . Gdzie w przypadku nowego budownictwa kwoty te sięgają nawet 9000 zł za m2 . W roku 2010 wykup od gminy mieszkań wzrósł o 5 punktów procentowych. W nadchodzącym roku wzrost będzie podobny. Jednak jedna zasada pozostaje niezmienna. Mianowicie, gdy wszyscy lokatorzy budynku postanowią odkupić mieszkania od gminy w tym samym czasie, każdy lokator otrzymuje możliwość wykupu mieszkania za jedynie 1% jego wartości !

Ciekawostką jest jeszcze fakt, że niektóre gminy dają swoim lokatorom możliwość płatności ratalnych oraz premiują dodatkowymi bonifikatami jednorazowe płatności gotówkowe.

Wymagane dokumenty to:

- decyzja o przydziale najmu,
- umowa najmu,
- zaświadczenie o zameldowaniu,
- kserokopia dowodu osobistego,
- w przypadku nastąpienia spadkobierców najemcy: akt zgonu/akt małżeństwa/ postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

Na wysoką bonifikatę szanse mają osoby, które spełnią klika warunków:

- zapłacą całą kwotę od razu gotówką,
- wszyscy najemcy mieszkań komunalnych jednocześnie wykupią je od gminy,
- budynek, w którym mieszkają jest stary,
- długo są najemcami lokalu,
- gdy grunt pod działkę brany jest w tzw. użytkowanie wieczyste (na 99 lat, a w zamian co roku należy wpłacić do gminnej kasy 1 % wartości działki pod mieszkaniem).

 

Kategoria: Ciekawostki
Dodaj komentarz

Komentarze